Helseveiledning

Å streve med langvarige, sammensatte plager og smerter over tid er anstrengende! Gjennom en strukturert prosess er det mange som kjenner at de får tilbake livsglede og livskvalitet.

Stressveiledning

Å ha mange baller i luften samtidig. Å strekke seg i alle retninger eller å løpe om kapp med klokken for levering er helt greit. Bare ikke hele tiden. Lær hvordan du kan få bedre balanse med stressmestring.

Gruppesamtaler

Jeg setter opp grupper på forespørsel innen både Mindfulness og livsstyrketrening. Å arbeide i grupper oppleves som ekstra berikende og nyttig, fordi det er flere som deler sine erfaringer og bidrar til motivasjon og inspirasjon.

Mindfulness

Interessen for Mindfulness har eksplodert takket være viktige forskningsresultater og effektdokumentasjon. Metoden har også positiv effekt hos mange som lider av angst og depresjon, samt for mennesker med langvarige muskel/skjelettplager.

Stress booster vår fysiologiske beredskap.

Stress er ikke farlig!

Stress er en naturlig fysiologisk reaksjon som hjelper oss å prestere bedre. Når summen av press på forskjellige arenaer blir for stor, eller ensidig arbeidsbelastning for dominerende, kan presset utvikles til et negativt stress som er destruktivt for både kroppen og våre kognitive  funksjoner.

En av de store stresstriggerne i arbeidslivet er avbrytelser. Tilgjengelighet via telefoner, mail og sosiale mediakanaler gjør at avbrytelser skjer på mange nivåer. Enkelte arbeidsoppgaver krever intenst fokus, og lar vi oss være tilgjengelige hele tiden blir jobben utfordrende å få til.

Les mer om stressveiledning her.

Enestående effekt

Mindfulness: Derfor virker det!

Mennesker som har lært å bruke mindfulness opplever også at det har god effekt. Men nå har det også blitt forsket på og blitt bedre dokumentert.

En danske gruppe med forskere mener at de har funnet en årsaksmekanisme. En undersøkelse viser at mindfulness har en annen effekt, og påvirker hjernen på en annen måte enn psykoterapi og andre medisinfrie behandlingsformer.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i analyser av blant annet hjerneskanninger og målinger av hjerneaktivitet. Forskergruppen gjennomgikk også åtte studier i en systematisk evaluering av den vitenskapelige litteraturen på dette feltet.

Det er den danske prosjektlederen, Janus Christian Jakobsen, som forsker på evidensbasert medisin ved Copenhagen Trial Unit på det danske Rigshospitalet, som har uttalt seg til forskning.no i denne saken. Hele saken kan leses her.

Les mer om mindfulness her.