Gruppesamtaler

Å arbeide i gruppe med andre mennesker, skaper ofte en dynamikk som i seg selv er positiv for utviklingen. I slike grupper møter man også mennesker som både forstår og aksepterer.

Livsstyrketrening

Livsstyrketrening er et helsepedagogisk tilbud, som bygger på en forståelse om at helseplager ikke er enten fysiske eller psykiske.

Måten man lever sitt liv setter seg i kroppen, og kan gi ulike symptomer og helseplager. Det kan være langvarige plager som for eksempel smerter i kroppen, dårlig søvnkvalitet, stress, indre uro eller tristhet. Det kan også være langvarige muskel- eller skjelettsmerter.

I tillegg til at slike plager er det vanlig at mange sliter med tanker knyttet til hva kollegaer, venner og familie, tenker om sykdomssituasjonen.

Jeg har også hatt grupper med mennesker uten plager, som har rapportert om stor glede av prosessarbeidet, og med økt livskvalitet som resultat.

Vi jobber med ulike verktøy. Vi er både ute og inne og prosessen krever at du setter av litt tid til hjemmearbeid. Du har din egen arbeidsbok som du bruker under kurset.

Det blir satt opp 5+5 møter, det vil si at du binder deg til 5 møter av gangen. Hvert møte varer ca 3 timer. Du vil erfare hvor tett tanker, følelser og kropp henger sammen, og vil få verktøy til å mestre livet ditt på en nyttigere måte.

Deltakere på disse gruppene rapporterer om redusert smerte, økt smertemestring og bedre psykisk helse.

Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær som det også kalles på norsk, er både et utgangspunkt og en forutsetning for læringsprosessen i livsstyrketrening. Det er ikke nødvendig å kunne mindfulness før du begynner på kurset.

Nedenfor kan du melde din interesse for deltakelse på gruppeveiledning. Nærmere informasjon om neste kurs sendes til din e-post straks det er fastsatt en dato.

Pris for gruppeveiledning i livsstyrketrening:

Pris per deltaker for 5 ganger á 3 timer: kr. 2 500,-. Det settes opp kurs på forespørsel. Minimum 5 deltakere per kurs.

Hvorfor delta i gruppeveiledning?

Det er flere fordeler ved å delta i en gruppe. Du møter andre mennesker i liknende livssituasjon som deg selv. Du kan oppdage nye måter å løse dine egne utfordringer på gjennom å lytte til andre. Du får tilbakemelding på deg selv (hvis du ønsker). Hvis det er noe du ikke ønsker å dele er det helt ok.

Gjennom samspill med de andre i gruppen vil du bli bevisst dine egne reaksjoner og følelser. Det kan være nyttig å stoppe opp og dvele litt ved reaksjoner som kanskje ikke er nyttige i ditt daglige liv. Kanskje oppdage en annen holdning som kan være mer konstruktiv for deg selv.

Det kan oppleves som vanskelig å delta i en gruppe. Min oppgave sammen med deg og de andre, er å skape trygge og tydelige rammer som motiverer til fremdrift i forhold til det dere er der for.

Alle grupper hos meg er bygget på gjensidig respekt og i en trygg atmosfære. Det forventes full diskresjon i forhold til det som fortelles og gjøres. En taushetserklæring underskrives av alle deltakere.

Mindfulness

Pris for gruppeveiledning i mindfulness:
Jeg setter også opp egne grupper for innføring i Mindfulness på forespørsel.

Varighet per gang 1,5 time. Minimum 6 deltakere på en gruppe. Minimumsantall er 5 ganger. Pris pr. person Kr. 1125,- for 5 ganger.

Du kan lese mer om mindfulness her.