Helseveiledning med Ingvild Jebsen

Har du langvarige plager og smerter?

Å streve med langvarige, sammensatte plager og smerter over tid er anstrengende! Det å lære og leve med dette kan oppleves umulig for noen. Det viser seg at gjennom å arbeide strukturert gjennom prosesser, så er det mange som kjenner at de får både livsglede og livskvalitet tilbake.

Et liv med mindre smerte og plager

Hva er helseveiledning?

Langvarige plager og smerter er ofte knyttet til skjelett og muskulatur. Det kan for eksempel være artrose, fibromyalgi, leddgikt eller vondt i muskulatur.

I tillegg kan en slik livssituasjon utløse andre sammensatte og diffuse plager man ikke har en klar diagnose for.

Helseveiledning er en prosess mot økt livskvalitet

En slik prosess kan være tidkrevende og vil også fordre at du arbeider på egenhånd i tillegg til samtalene vi gjennomfører.

Noe av det du lærer i denne prosessen vil du oppdage at du har erfart før. Forskjellen fra tidligere er at du nå vil være mye mer bevisst hva som faktisk skjer.

Som du sikkert vet; Det du er deg bevisst kan du gjøre noe med. Det du ikke er deg bevisst gjør noe med deg.

Min oppgave, gjennom profesjonell dialog, er å sette meg inn i din livssituasjon og bidra til at du lærer og mestrer denne på best mulig måte. Hovedhensikten med helseveiledning er at det skal virke forebyggende og helsefremmende ut i fra ditt behov.

Økt livskvalitet

Helseveiledning gir livsglede

Å tro at man kan oppnå å leve et bedre liv etter lang tid med plager og smerter kan oppleves umulig.

Som en profesjonell samtalepartner, vil jeg støtte og guide deg gjennom en strukturert prosess. Vi tar utgangspunkt i dine plager og utfordringer, og jobber med både praktiske øvelser, endringer i livsstil og små ting som kan bidra til store forbedringer.

Langvarige plager og smerter er ofte sammensatte og ofte kan de forsterkes av en livsstil som ikke er gunstig i forhold til plagene. Som kyndig veileder kan jeg hjelpe deg med å ta gode valg som kan forbedre situasjonen vesentlig.

Profesjonelle samtaler

Hvordan jobber jeg med helseveiledning?

Jeg tar i bruk forskjellige verktøy for å fasilitere din utforskning. Det kan være samtaler der vi utforsker livssituasjonen din, men det kan også være bevegelse, meditasjon eller andre tilnærminger.

I slike prosesser er du den viktigste, – du er ikke kun en deltaker. Gjennom utforskningen vi gjør sammen er det du er som i stor grad bestemmer hva vi skal gjøre ut i fra det vi oppdager.

Helsebringende og bevisstgjørende

Mindfulness

Det foreligger mange studier på at mindfulness metoden både er helsebringende og bevisstgjørende. Spesielt når det gjøres regelmessig.

Du får en bevissthet om hva du gjør og når du gjør det. En slik bevissthet er svært viktig for å kunne endre på vaner slik at plagene kan bli mindre.

For det er i øyeblikket, når ting skjer, at du kan oppdager hva du faktisk gjør.

Les om hvordan jeg kan hjelpe deg til å bruke mindfulness her.