Ingvild Jebsen

Min arbeidsplattform er bygget gjennom mer enn 30 år i klinisk arbeid med mennesker. 5 av disse årene har jeg arbeidet i Brussel med stress i et internasjonalt miljø.

Jeg jobber med hele mennesket!

Jeg hjelper mine klienter med teknikker som gir økt utholdenhet i døgn som aldri blir lange nok.

Litt om meg

Jeg har vært fysioterapeut i mer enn 30 år, og jeg jobber fremdeles to dager i uken på Nesbru Fysio og Manuellterapi AS.

Jeg har jobbet som NLP-Coach siden 2005, og som veileder siden 2011.

I 5 av de siste årene, med bosted Brussel, jobbet jeg med mennesker fra store deler av Europa. Fra Polen i øst, til Storbritannia i vest, Island i nord og Italia i sør. Og selvfølgelig har jeg jobbet med nordmenn fra forskjellige steder i vårt langstrakte land.

Det er lærerikt å jobbe med mennesker fra forskjellige kulturer. Og jobber du under press og med stor arbeidsbelastning så er din viktigste kultur din egen kroppskultur.

Ved siden av fysioterapipraksis her i Norge, har jeg jobbet med:

 • Kartlegging av årsaker til sykefravær og produktivitetslekkasje i store bedrifter.
 • Helseprofiltesting i små og store bedrifter.
 • Veiledning av grupper med atferdsendring som mål.
 • Seminarer for linjeledere for å styrke arbeidsmiljøet og senke sykefravær.
 • Coaching og veiledning av privatpersoner.

Letter of recommendation

The Financial Mechanism Office (FMO) is the Brussels-based secretariat for the EAA Grants from Norway, Liechtenstein and lceland to EU. The EEA Grants provide fund ing to 16 EU countries in Central and Southern Europe in programme areas within different sectors ranging from environmental protection and climate change to civil society and research. The FMO is affiliated to EFTA but reports to the Foreign Ministries of lceland, Liechtenstein and Norway. The FMO staff comprises staff comprises 15 nationalities.

Ingvild Jebsen was in 2013, in competition with other coaches, selected by FMO to offer coaching services to all staff members, around 50 employees.

Les hele letter of recommendation fra FMO her.

Anbefaling av Ingvild Jebsen

Ingvild har vært delaktig i videreutvikling og drift av Humentors forskjellige forretningsområder. Hennes oppgaver har bestått i:

 • Utvikling og gjennomføring av individuelle – og gruppecoachingprogrammer
 • Ansvar for administrasjon og drift av Humentors Helseprofiltest (HPT)
 • Faglig utvikling og videreføring av Humentors Mestringsprogram i samarbeid med Hilde Grønningsæter
 • Delaktig i faglig utvikling og dokumentasjon av Humentors program for matintoleranse og kostendring
 • Deltakelse i dokumentering og rapportering av HelseMiljøAnalyse (HMA) til kunder
 • Utvikling og implementering av handlingsplaner etter HMA – analyser hos Humentors kunder
 • Nettverksbygging
 • Kundeoppfølging og salg

Ingvild har utført sitt arbeid på en særdeles tilfredsstillende måte. Hun er meget god samarbeids – og samtalepartner. Ingvild er en meget dyktig og allsidig Coach. Humentor kan dokumentere imponerende resultater knyttet til Ingvilds coacharbeid.

Ingvild er omsorgsfull, positiv, lojal og beslutningsdyktig. Hun jobber raskt og selvstendig, og er en sterk positiv pådriver i sosialt nettverksarbeid og teambygging.

Ingvild er svært god på formidling og motivasjon knyttet til endring av både helseatferd, livsstil og arbeidsrelaterte problemstillinger

Jeg gir henne mine aller beste anbefalinger.

Hilde Grønningsæter
Førsteamanuensis og Dr.scient, Høgskolen i Sørøst Norge, tidligere grunder og daglig leder av Humentor